Дневна справка за наличността на материала в ГПК "Мурджов пожар"03.12.2018г.

АРТИКУЛИ

1.2 м.

2 м.

2.5 м.

3 м.

4 м.Греди 9/9

 

2.138

 

Греди 7.5/7.5

 

 


Греди 10/10

Ребра 4/98.080

Призми 10 см
6.940

Призми 12 см


2.210 10.172

Призми 14 см7.904 9.744

Дъски 4-7 см


 


Дъски 9 см

 

 


 


Дъски 10 см


 

 

Дъски 12 см


0.810
2.592

Дъски 15 см
5.670

10.080

Дъски 18 см

1.620 3.888 2.592

Късометраж 8 см


0.576
1.800

1.456

Късометраж 10 см

1.080 0.600

 

 

Късометраж 12 см

0.389 1.296


Късометраж 15 см


1.260

Късометраж 18 см


Късометраж 20 см


 Летви 3/4 см

Летви 3/2 см

 Дъски 20 см

 
 
 


 

 

  

1.469 3.732 2.430 31.690 43.576
ОБЩО: 82.897
021

 

Справката се актуализира ежедневно.За повече информация се обадете на посочените телефони.

Последна промяна ( Четвъртък, 06 Декември 2018г. 09:10ч. )