Дневна справка за наличността на материала в ГПК "Мурджов пожар"04.04.2018г.

АРТИКУЛИ

1.2 м.

2 м.

2.5 м.

3 м.

4 м.Греди 9/9

 

2.138

2.851

Греди 7.5/7.5

 

 


Греди 10/10
3.200

Ребра 4/9

2.020 8.079

Призми 10 см

Призми 12 см

1.977 5.044 13.593

Призми 14 см


1.928 10.323 24.578

Дъски 4-7 см

 


Дъски 9 см

 

 


1.782

2.376

Дъски 10 см


 

1.800

2.400

Дъски 12 см


1.620 3.888

2.592

Дъски 15 см1.575

1.890

2.520

Дъски 18 см


1.944 2.592

Късометраж 8 см

0.684 1.152

 

Късометраж 10 см


1.200

 

 

Късометраж 12 см

0.778 1.296


Късометраж 15 см

0.756 1.260

Късометраж 18 см

Късометраж 20 см


 Летви 3/4 см1.588 2.117

Летви 3/2 см

 Дъски 20 см
 
 
 


 

 

  

2.218 4.908 7.100 32.417 66.898
ОБЩО: 113.541

 

Справката се актуализира ежедневно.За повече информация се обадете на посочените телефони.

Последна промяна ( Сряда, 04 Април 2018г. 12:31ч. )