Дневна справка за наличността на материала в ГПК "Мурджов пожар"02.07.2018г.

АРТИКУЛИ

1.2 м.

2 м.

2.5 м.

3 м.

4 м.Греди 9/9

 


 

Греди 7.5/7.5

 

 


Греди 10/102.400

Ребра 4/9
2.693

Призми 10 см

3.556


Призми 12 см

2.184 10.315 18.020

Призми 14 см


2.359 13.230 28.134

Дъски 4-7 см


 


Дъски 9 см

 

 


1.782

Дъски 10 см


1.500

1.800

2.400

Дъски 12 см1.944

5.184

Дъски 15 см
 

2.520

Дъски 18 см


1.944

Късометраж 8 см

1.368 1.152

 

Късометраж 10 см


1.200

 

 

Късометраж 12 см


2.592


Късометраж 15 см


3.780

Късометраж 18 см

0.778 1.296


Късометраж 20 см

1.200

 Летви 3/4 см

Летви 3/2 см

 Дъски 20 см1.800

 
 
 


 

 

  

2.146 14.776 6.043 35.215 56.551
ОБЩО: 114.731

 

Справката се актуализира ежедневно.За повече информация се обадете на посочените телефони.

Последна промяна ( Понеделник, 02 Юли 2018г. 08:50ч. )